Категория: Библиотека | Ordo Templi Orientis | Bulgaria

Обяснено с люлеене търговия

ПРЕПОРЪЧВА: НАЙ-ДОБРИЯ БРОКЕР НА CFD

Всички деца и млади хора, въпреки че те може да не са способни да разберат по-възвишените небеса на нашия хороскоп, могат винаги да бъдат учени да управляват живота си в съответствие със Закона. Не трябва да се пестят усилия да бъдат доведени до това освобождение. Бедствията, причинени на децата от действието на закона на робските богове, беше, може да се каже, първодвигателят на Нашия начален стремеж да повалим Стария Закон.

Цитати | Цитати от книги

Казват ни, че паметта е доказателство за някакво истинско „аз“. Но колко коварна е тази почва! Дали минало събитие в живота ми не се е случило, защото съм го забравил? О, аналогията с водите на реката, дадена по-горе, е най-валидна! Аз, който пиша това, не съм, който го чета и го коригирам. Искам ли да играя с оловни войници? Аз ли съм изкуфялият стар инвалид, който трябва да бъде возен и хранен с уиски, хляб и мляко? И разликата ми от тях, толкова забележимо по-малка ли е отколкото от тялото, лежащо мъртво, за което онези, които го виждат, ще кажат: „Това беше Алистър Кроули“?

Април 2017 ~ България в снимки от миналото

И така, по отношение на нашите оръжия. По-напредналите от Йогите на Изток, подобно на нашите Неконформисти, практически отхвърлили ритуала като безполезен. Но бих искал да знам с какво са го заменили тези разколници! За мен това е грешка, освен в случаите на много напреднали Йогини. Защото съществува истински магически ритуал, жизнено важен и пряк, чието предназначение, поне в наши дни, е безнадеждно погрешно разбрано.

ДА СЪЗДАВАШ

x7697 : Братя по оръжие, това не е поражение, а победа! Защото дори и да бъда детрониран, не за Мен и не за нашата Госпожа беше славата. Защото винаги истинския Бог е скрит – вижте!

Но сега привършвам, без повече думи: защото в Светите Книги наши са написани много подробности за същинските практики на Любовта. И най-добрите и истински от тях са онези, написани най-неуловимо със символи и образи, особено в Трагедия и Комедия, тъй като цялата природа на тези неща е такава, самият Живот е плодът от цветето на Любовта.

И поради голямата сила на мислите и думите на човека да променят неговото същество, защото, като мислим за милостивото, нашите постъпки стават пълни с милост, следователно Етап Четвърти се нарича Правилно Поведение. За този, който е постигнал този Четвърти Етап, силният му стремеж, правилното му разбиране, внимателно пазената му реч може би поради дълги години на самоконтрол най-накрая донасят външен плод, докато всичките му действия са любящи и чисти и извършени без надежда за печалба, той е постигнал Четвъртата Стъпка, наречена Саммакаманто.

И така, виждаме, че с тази класификация учения ще се съгласи. Не е необходимо да обсъждаме въпроса дали ще намери или не още други, които да се добавят. Будизмът може да не е пълен, но до известна степен, той е точен.

Тичайки и връщайки се обратно като Херувимите, [66] сега ние можем да подновим опита да обучим нашия гърбав приятел, превръщайки го в представителен воин. Отклонението няма да бъде отклонение изобщо защото то ще хвърли определено количество светлина по въпроса за ограниченията на скептицизма.

x7657 O Ти Императрица от Светлина и Тъмнина, Ти, разливаща нощните звезди! Да, докато се взирам в Твоя Лик, моите очи са като очите на слепец поразен от горящ огнен факел.

НАЧАЛО ТЪРГОВИЯ В КРИПТОВАЛУТА

Оставете коментар